Förderverein Obertorkapelle e.V. Neuss am Rhein

Förderverein

Obertorkapelle

Publikationen

Overpootzkapell

Ein Gedicht

Se steht noch op der alde Stell
uns Overpootzkapell,
weil Du Marie uns Joodes häs jedonn,
soll se he för immer stonn.

Die Hüske möt dem Jlocketurm,
hät üverlebt so manche Sturm,
Pest, Kreech un Feuersbrunst.
Doch immer jov-et Nüss Din Junst.

Jeden Daag wod he en Mess jehalde,
wie-et hant jelovt die Alde.
Dann op eemol wor de joode Brauch verflosse
un die Kapell wod avjeschlosse.

Doch die ärje Ziet die wor nur Kooz.
Jott sei Dank, se es wie’r op die Pootz.
Un alles es wie’r schön jemaat,
dröm schenk uns wieder och Din Jnad.

Ach leeve Modder Joddes Du,
hör doch unserm Flehe zu.
Du häss so vüll Leed ertraage,
dröm help, wenn uns de Sorje plage.

Och en des Daages Allerlei
un bei de Freud sei’s Du dobei,
dröm ham-mer sech he enjefunge
un die Leedche schön jesunge.

Maria breet d’r Mankel ut,
mach Schirm un Schutz för uns do-drut,
dat mer do drunger secher stont,
büs all die Stürm vorüver jont.

Text: Heinz Gilges, 2008

300 Jahre Obertorkapelle in Neuss

Festschrift (26 S.) zum Anlaß des 300-jährigen Jubiläums

Text: Dr. Max Tauch (†)
Hrsg: Förderverein Obertorkapelle e.V.